สปสช. แจ้งประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่ารักษาแพง เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองแตก/ตีบ/ตัน โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคเอชไอวี วัณโรค ผ่าตัดสมอง ผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

10 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สปสช. แจ้งประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่ารักษาแพง เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองแตก/ตีบ/ตัน โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคเอชไอวี วัณโรค ผ่าตัดสมอง ผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา เป็นต้น สามารถใช้สิทธิบัตรทองรักษาฟรี! 
อ่านต่อที่นี่
https://region7.prd.go.th/th/content/category/detail/id/57/iid/119875
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!