ซ่อมไฟสาธารณะ ม.6 ท้ายซอย 5 จำนวน 2 โคม ซ่อมไฟสาธารณะ ม.3 ซอย 8 จำนวน 1 โคม ซ่อมไฟสาธารณะ ม.2 ซอย 3 จำนวน 1 โคม ซ่อมไฟสาธารณะ ม.10 ตรงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 โคม ซ่อมไฟสาธารณะ ม.4 วังศาลาการ์เด้น จำนวน 1 โคม ซ่อมไฟสาธารณะ ม.7 ซอย

9 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2565 
นายกวิสุทธิ์ วอนเพียร 
มอบหมายงานให้กับกองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา
 
  ซ่อมไฟสาธารณะ ม.6 ท้ายซอย 5  จำนวน  2 โคม
 
 ซ่อมไฟสาธารณะ ม.3  ซอย 8 จำนวน 1 โคม
 
  ซ่อมไฟสาธารณะ  ม.2  ซอย   3 จำนวน 1 โคม
 
  ซ่อมไฟสาธารณะ ม.10  ตรงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 โคม
 
 ซ่อมไฟสาธารณะ  ม.4
 วังศาลาการ์เด้น  จำนวน 1 โคม
 
 ซ่อมไฟสาธารณะ  ม.7 ซอย 5  จำนวน 1 โคม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!