กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ม.6 ช่วยติดตั้งถุงตาข่ายคัดแยกขยะค่ะ

9 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!