๑ สิงหาคม ของทุกปี ร่วมงานประจำปี

2 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

๑ สิงหาคม ของทุกปี  
ร่วมงานประจำปี 
ครบรอบวันแห่งความกตัญญู
หลวงพ่อหอม - หลวงพ่อสมุทร 
ณ วัดหนองเสือ
ซึ่งเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลวังศาลา  
ขอร่วมอนุโมทนาสาธุ บุญในวันนี้ด้วยคะ 
#งานหลวงพ่อหอม  #หลวงพ่อสมุทร
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!