ขอขอบคุณพี่นุช นุจนาต พ่วงนิล บริษัทนิลออโตเมชั่นให้การสนับสนุนบริจาค

1 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณพี่นุช นุจนาต พ่วงนิล บริษัทนิลออโตเมชั่นให้การสนับสนุนบริจาค
เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตร
แก่  #สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!