โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 ซอย 2

26 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 26 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 น. 
 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
 โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 ซอย 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 139 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 11 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 150 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด
‼️จากการตรวจงานพบว่าโครงการดังกล่าวมีปริมาณงานครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายการของสัญญาจ้าง
 
          น้ำไหลแรง  
              แสงไฟสว่าง
         เส้นทางสะดวก
 
       ด้วยรัก ห่วงใย      
                จากใจ        
    นายกวิสุทธิ์  วอนเพียร
        นายกเทศมนตรี   
           ตำบลวังศาลา
 
 เทศบาลตำบลวังศาลา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!