พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

27 ตุลาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายปรีชา บัวบาน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังศาลา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังนี้
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลา และพิธีวันทยาหัตถ์ เบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอท่าม่วง โดยมี นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!