ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังศาลา

12 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังศาลา
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังศาลา 
 นายวิสุทธิ์ วอนเพียร นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา
 นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา
 นางสาวธชาษร ใจแสน  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา
 นางสุริยาพร ปวุตินันท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา
 นางสมจิตต์  วิไลสวรรค์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา
 เชิญประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 แบบ Onsite ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งในปีนี้มีเด็กนักเรียนมาสมัครเรียน จำนวน 42 คน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังศาลาได้เตรียมการรองรับการเปิดเรียนแบบ Onsite เต็มรูปแบบ เพื่อให้อยู่กับโควิด 19ได้อย่างปลอดภัย
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!