โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 1 แยกบ้านคุณวัชรี(ต่อจากโครงการเดิม)

11 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 11 พฤษภาคม  2565
เวลา 09.00 น.
 คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ลงพื้นที่ ตรวจรับงาน
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 1 แยกบ้านคุณวัชรี(ต่อจากโครงการเดิม) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175  เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
 
‼️ผลการตรวจรับงานปรากฏว่างานเป็นไปตามแบบรูปในสัญญาจ้างทุกประการ‼️
 
 น้ำไหลแรง แสงไฟสว่าง หนทางสะดวก
# เทศบาลตำบลวังศาลา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!