กิจกรรม ปลูกต้นไม้ "ปลูก กจกรรม ปลูกต้นไม้ ปลูกลด ร้อน" ณ ชุมชนบ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

9 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
 เวลา 09.00 น.
SCGP โรงงานวังศาลา โดยการนำของ 
นายบัญชา พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานวังศาลา ได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ "ปลูก ลด ร้อน" ณ ชุมชนบ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก
นายฑรัท เหลืองสอาด
 นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี
นายบัญชา พัฒนวิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงงานวังศาลาและพนักงาน SCGP โรงงานวังศาลา
พันเอก บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี
นายวิสุทธิ์ วอนเพียร
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา
นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาและจิตอาสาร่วมกันปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น "ปลูก ลด ร้อน" เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2565 บริเวณริมน้ำบ้านหัวพงษ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!