ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ ๕)

2 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ ๕)